Istina o “hercegovačkom slučaju”

Dr. fra Viktor Nuić: Istina o “hercegovačkom slučaju”

Cijena: 50,00 kn

· NASLOVNA

· KATALOG

· LEKTIRE

Povijest tragičnih sukoba između biskupa i franjevaca u Bosni i Hercegovini

 

ISBN 953-6264-60-9

UDK   282(497.6)''1881/1996''

            271.3-9(497.6)''1881/1996''

54 str., meki uvez, 1998.