Sinovi orjune

Nikola Pulić: Sinovi orjune

Cijena: 100,00 kn

· NASLOVNA

· KATALOG

· LEKTIRE

O četničkom divljanju u Hrvatskoj

 

ISBN 953-6264-88-9

UDK   323.14(497.5=163.41) ''1941/1945''

            94(497.5) ''1941/1945''

118 str., meki uvez, 2000.